Home » Dadaloğlu by Memet Fuat
Dadaloğlu Memet Fuat

Dadaloğlu

Memet Fuat

Published January 2000
ISBN :
Paperback
156 pages
Enter the sum

 About the Book 

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir dizesiyle simgeleşen Türkmen ozanı Dadaloğlu, Güney Anadolunun halk şiiri geleneğine damgasını vurmuş bir sanatçıdır. Karacaoğlan söyleyişini yiğitçe deyişler ve korkusuz çıkışlarla 19. yüzyılda da sürdürmüş veMoreÖlen ölür kalan sağlar bizimdir dizesiyle simgeleşen Türkmen ozanı Dadaloğlu, Güney Anadolunun halk şiiri geleneğine damgasını vurmuş bir sanatçıdır. Karacaoğlan söyleyişini yiğitçe deyişler ve korkusuz çıkışlarla 19. yüzyılda da sürdürmüş ve bugüne, yarına taşımıştır. Şiirleri ancak 1920lerde yazıya geçirilen ve ne yazık ki aydınların geç tanıma olanağı bulduğu bu ozanın söylencelerle örülmüş yaşamıyla ilgili halk öyküleri de oluşmaya başlamıştır. Osmanlı Devletinin göçebe Türkmen boylarını toprağa yerleştirmek için verdiği uğraş, yer yer başkaldırılara ve küçük çapta savaşlara da sebep olmuştur. Dadaloğlunun şiirleri, yerleşik yasama geçmek istemeyen ve Anadoluya geldiklerinden beri konup göçtükleri yerlerde eski düzenlerini sürdürmek isteyen Türkmenlerin bir tür sözlü tarihi sayılır. Yalnızca söyleyiş bakımından değil adları anılarak da olsa değinilen kişiler, olaylar ve yer adları bu sözlü tarihin vurgulayıcı öğeleri durumundadır. Memet Fuat, Dadaloğlunu tanıttığı bu çalışmasında, onun öykülere konu olan yaşamını ve bir dönemi dile getiren yapıtlarını anlayarak ve severek okumamıza yardımcı olmaktadır.